Truyền thông

Ý nghĩa pháp lý của chữ ký số

Nền tảng của luật hợp đồng Hoa Kỳ là việc áp dụng chung Quy chế về Gian lận đối với các thỏa thuận hợp đồng. Các hình thức thương mại điện tử mới nổi và các loại quan hệ hợp đồng mới đã bắt đầu thách thức chính ý tưởng xác định bốn góc của hợp đồng. Nhiều trở ngại liên quan đến các mối quan hệ hợp đồng nảy sinh cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, đáng chú ý nhất là việc xác định điều gì tạo nên một chữ ký hợp lệ. Theo truyền thống, Đạo luật về gian lận là một thuật ngữ chung mô tả các điều khoản theo luật định khác nhau từ chối việc thực thi một số hình thức hợp đồng trừ khi chúng được viết thành văn bản và có chữ ký của bên bị buộc tội. Vấn đề với ý tưởng truyền thống về Quy chế chống gian lận là nó liên quan như thế nào đến thương mại điện tử trong việc xác định liệu bên bị buộc tội trong hợp đồng có thực sự “ký” hợp đồng vì mục đích thực thi hay không.

Các hình thức pháp luật khác nhau liên quan đến luật internet đã cố gắng xác định và mô tả chữ ký điện tử và kỹ thuật số nhằm mục đích xác định khả năng thực thi. Nói chung, có hai loại chữ ký rộng khi giao dịch với các hợp đồng điện tử.

  1. Chữ ký điện tử (“Chữ ký điện tử”)
  2. Chữ ký số

I. Chữ ký điện tử

Đạo luật giao dịch điện tử thống nhất (UETA) định nghĩa chữ ký điện tử là “âm thanh điện tử, biểu tượng hoặc quy trình được đính kèm hoặc liên kết với hồ sơ điện tử và được thực hiện hoặc thông qua bởi một người có ý định ký vào hồ sơ.” UETA, §2. Thường được gọi là các thỏa thuận ‘click-wrap’, các dạng chữ ký điện tử này được giả định rộng rãi về khả năng thực thi thông qua các hành vi như UETA và Chữ ký điện tử trong Đạo luật thương mại toàn cầu và quốc gia (ESGNCA/”Ký hiệu điện tử”). Các hành vi này làm rõ rằng các hợp đồng ràng buộc có thể được tạo bằng cách trao đổi email hoặc chỉ cần nhấp vào “có” trên các thỏa thuận cấp phép nhấp chuột mà tất cả chúng tôi đã chấp nhận với tất cả các loại giao dịch internet. Giống như UETA, ESGNCA yêu cầu người tiêu dùng đồng ý với các thỏa thuận nhấp chuột và nhà cung cấp phải cung cấp cho người tiêu dùng một tuyên bố rõ ràng và dễ thấy về tác động của việc đồng ý nhấp chuột, nhưng bằng chứng tạm tha hiếm khi được phép chứng minh hoặc bác bỏ có ý định ký hợp đồng. ESGNCA§101(c)1. Chỉ cần nhấp vào ý định “Tôi đồng ý” được cho là.

Khả năng thực thi rộng rãi của chữ ký điện tử cũng được Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ công nhận là hoàn toàn hợp lệ cho các mục đích bảo vệ trách nhiệm pháp lý. DMCA§512(3)(A)(i). Là một lĩnh vực tương đối ổn định của luật internet, điều quan trọng là phải hiểu khả năng thực thi của chữ ký điện tử, cho dù ý định có được thể hiện rõ ràng từ chính bản thân thỏa thuận hay không. Vì các thỏa thuận bao bọc nhấp chuột này có thể được thi hành một cách giả định, điều quan trọng là phải tư vấn cho khách hàng của bạn về những cạm bẫy tiềm ẩn khi chấp nhận các điều khoản của một giao dịch trực tuyến mà không hiểu đầy đủ những gì họ đồng ý. Việc chỉ chấp nhận các điều khoản này có thể ảnh hưởng đến quyền của khách hàng đối với hệ thống tư pháp để giải quyết tranh chấp, vì các điều khoản trọng tài nhấp chuột nói chung cũng có hiệu lực thi hành. Khách hàng của bạn sẽ không thể dựa vào Đạo luật về gian lận để chứng minh rằng không có ý định ký hợp đồng. Với chữ ký điện tử, mục đích là một tiêu chuẩn khách quan, thường được xác định bằng một cú nhấp chuột đơn giản.

II. Chữ ký số

Không giống như chữ ký điện tử, chữ ký số thường không được sử dụng như một phương tiện để thể hiện ý định khẳng định. Các vấn đề với chữ ký điện tử không bắt nguồn từ việc vô tình đồng ý với các điều khoản, mà là do tính bảo mật và tính bảo mật của chữ ký điện tử. Nói chung, chữ ký số là chữ ký điện tử được mã hóa mà bên thứ ba (thường được gọi là cơ quan chứng nhận) xác thực là chính hãng. Không giống như chữ ký điện tử chung chung hơn, chữ ký điện tử phải là duy nhất và hoàn toàn dưới quyền giám sát duy nhất của bên sử dụng nó. Không giống như chữ ký điện tử, trong đó tên đánh máy, tên công ty hoặc thậm chí logo đều có thể ràng buộc bên bị tính phí chỉ bằng sự hiện diện của nó, chữ ký điện tử cung cấp cho bên đồng ý mức độ bảo mật và hiệu quả cao hơn. Các loại chữ ký chung sẽ không được thực thi dưới dạng chữ ký điện tử. Do các yêu cầu xác thực của chữ ký điện tử, khách hàng nên dựa vào việc sử dụng chữ ký điện tử cho bất kỳ hợp đồng điện tử cấp cao hoặc có trách nhiệm pháp lý cao nào.

Việc sử dụng chữ ký số sẽ chỉ tăng lên trong tương lai, vì các bên tham gia tất cả các giao dịch sẽ tìm kiếm mức độ bảo mật thông tin cao hơn mà không sợ vô tình đồng ý với các điều khoản bất lợi. Mặc dù có một nỗi sợ cố hữu về các giao dịch không cần giấy tờ, đặc biệt là với các luật sư và công ty truyền thống hơn, việc sử dụng chữ ký điện tử giúp thương mại nhanh hơn, an toàn hơn và hiệu quả hơn và nên được khuyến nghị cho khách hàng khi thích hợp. Việc sử dụng chữ ký điện tử thậm chí còn hiệu quả hơn khi giao dịch thương mại quốc tế, không cần phải bay ra nước ngoài để chứng minh ý định ký kết hợp đồng.

Mặc dù hiểu và nhiệt tình tư vấn cho khách hàng về việc sử dụng các dạng chữ ký khác nhau cho thương mại điện tử là rất quan trọng, nhưng cũng cần phải hiểu rằng chúng ta vẫn đang trong những năm đầu của cuộc cách mạng công nghệ và một phần của việc trở thành người ủng hộ hiệu quả là phải theo kịp cho đến nay về những tiến bộ trong pháp luật. Chữ ký điện tử và kỹ thuật số chỉ là khởi đầu. Những tiến bộ trong công nghệ sẽ sớm cho phép sử dụng rộng rãi nhận dạng sinh trắc học như một phương tiện thể hiện ý định ký kết hợp đồng. Các nguyên tắc của luật hợp đồng sẽ tiếp tục phát triển cùng với công nghệ và mặc dù việc áp dụng các nguyên tắc hợp đồng và Quy chế chống gian lận sẽ không thay đổi đáng kể, nhưng việc giải thích và sử dụng chúng chắc chắn sẽ thay đổi.

Rate this post

Related Posts

Tiếp thị kỹ thuật số: Các tổ chức có cần không?

Thức ăn cho suy nghĩ: bạn dành bao lâu trên internet trong một ngày? Một giờ? 4 tiếng? 8 giờ? 12 giờ? Hãy suy nghĩ lại… Bạn đang…

Tiếp thị truyền thống VS Tiếp thị kỹ thuật số

Theo truyền thống, thuật ngữ “thị trường” dùng để chỉ nơi người mua và người bán gặp nhau để trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Chợ là…

Ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng thông qua tiếp thị kỹ thuật số

Các doanh nghiệp cuối cùng cũng bắt kịp! Nhu cầu di chuyển trực tuyến cuối cùng đã được thực hiện nghiêm túc. Các công ty đang chuyển sang…

Phân khúc thị trường và tiếp thị kỹ thuật số

Tiếp thị kỹ thuật số hiện đã chắc chắn nằm trong chương trình nghị sự khi các doanh nghiệp đang phát triển các chiến lược tiếp cận thị…

5 mẹo để chọn khóa học tiếp thị kỹ thuật số phù hợp

Nếu bạn muốn chọn một con đường sự nghiệp sinh lợi, bạn có thể cân nhắc tham gia một khóa học tiếp thị kỹ thuật số. Ngày nay,…

Chiến lược tiếp thị kỹ thuật số hiệu quả

Để tiếp thị kỹ thuật số có hiệu quả, bạn cần có một chiến lược chiến dịch được xác định rõ ràng. Là một chủ doanh nghiệp nhỏ…