Truyền thông

Tác động của chuyển đổi kỹ thuật số và xu hướng

Các công ty sẽ chuyển đổi như thế nào bằng cách áp dụng các công nghệ này:

Chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số là tạo ra các khả năng để tận dụng tối đa các khả năng và cơ hội trong công nghệ mới và tạo ra tác động nhanh hơn và tốt hơn. Đây là một chiến lược mà các doanh nghiệp nên áp dụng nếu muốn phát triển và tồn tại.

Các công nghệ kỹ thuật số như điện toán đám mây, phân tích, điện toán di động, mạng xã hội và IoT, in 3D, máy bay không người lái, trí tuệ nhân tạo và người máy đang tạo ra tác động to lớn đến các doanh nghiệp.

Các công ty cần áp dụng những công nghệ này trong hoạt động của mình bằng cách thu hút khách hàng và trao quyền cho nhân viên của họ những kỹ năng cần thiết. Các công ty như Facebook, Amazon, Apple và Microsoft đã sử dụng chuyển đổi kỹ thuật số để phát triển nhanh hơn và cải thiện năng suất của họ.

Đây là sự thay đổi công nghệ một lần trong đời để biến đổi mọi ngành và doanh nghiệp trên thế giới bằng cách phát triển nhanh hơn và bằng cách đầu tư vào các mô hình kinh doanh mới trên các công nghệ mới nhất.

Tư duy thiết kế như một Công cụ:

Tư duy thiết kế là một trong những công cụ chính để chuyển đổi kỹ thuật số. Chúng ta có thể đạt được giải pháp thiết thực và sáng tạo cho các vấn đề bằng cách sử dụng kỹ thuật này. Đó là một cách suy nghĩ khác biệt, quan trọng với mục đích tạo ra kết quả mang tính xây dựng khi xem xét người dùng cuối.

Tư duy thiết kế sử dụng tư duy phân kỳ, đây là cách để đảm bảo rằng chúng ta khám phá nhiều giải pháp khả thi trong khi giải quyết vấn đề. Tư duy thiết kế bao gồm việc “xây dựng” các ý tưởng trong giai đoạn “động não”. Điều này giúp giảm bớt nỗi sợ thất bại của (những) người tham gia và khuyến khích nhận xét và tham gia từ nhiều nguồn khác nhau trong giai đoạn “lên ý tưởng”.

Tư duy thiết kế tính đến trải nghiệm người dùng trong việc thiết kế giải pháp cho vấn đề mà người dùng cuối gặp phải. Nói một cách đơn giản, Tư duy thiết kế không là gì ngoài việc đặt mình vào vị trí của khách hàng để có được sự đồng cảm và nhận thức về nhu cầu của họ trong khi thiết kế một giải pháp.

Đó là cách để không cần giấy tờ và bảo vệ môi trường.

Kỹ năng cần thiết cho Chuyển đổi số:

Nhân viên phải có các kỹ năng như làm quen với công nghệ mới, phân tích dữ liệu, kỹ năng giao tiếp và khả năng học hỏi nhanh trong môi trường có nhịp độ nhanh để thích ứng với chuyển đổi kỹ thuật số. Tính sáng tạo, khả năng thực hiện và cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm cũng là những kỹ năng quan trọng cần có.

Có nhu cầu lớn đối với những người có những kỹ năng này và có rất nhiều cơ hội việc làm trên thị trường.

Phần kết luận:

Chuyển đổi kỹ thuật số nên nhắm mục tiêu cải thiện trải nghiệm của khách hàng bằng cách số hóa các quy trình hoạt động, tái tạo các mô hình kinh doanh mới và bằng cách sử dụng tư duy thiết kế để tồn tại trong thị trường cạnh tranh.

Rate this post

Related Posts

Tiếp thị kỹ thuật số: Các tổ chức có cần không?

Thức ăn cho suy nghĩ: bạn dành bao lâu trên internet trong một ngày? Một giờ? 4 tiếng? 8 giờ? 12 giờ? Hãy suy nghĩ lại… Bạn đang…

Tiếp thị truyền thống VS Tiếp thị kỹ thuật số

Theo truyền thống, thuật ngữ “thị trường” dùng để chỉ nơi người mua và người bán gặp nhau để trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Chợ là…

Ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng thông qua tiếp thị kỹ thuật số

Các doanh nghiệp cuối cùng cũng bắt kịp! Nhu cầu di chuyển trực tuyến cuối cùng đã được thực hiện nghiêm túc. Các công ty đang chuyển sang…

Phân khúc thị trường và tiếp thị kỹ thuật số

Tiếp thị kỹ thuật số hiện đã chắc chắn nằm trong chương trình nghị sự khi các doanh nghiệp đang phát triển các chiến lược tiếp cận thị…

5 mẹo để chọn khóa học tiếp thị kỹ thuật số phù hợp

Nếu bạn muốn chọn một con đường sự nghiệp sinh lợi, bạn có thể cân nhắc tham gia một khóa học tiếp thị kỹ thuật số. Ngày nay,…

Chiến lược tiếp thị kỹ thuật số hiệu quả

Để tiếp thị kỹ thuật số có hiệu quả, bạn cần có một chiến lược chiến dịch được xác định rõ ràng. Là một chủ doanh nghiệp nhỏ…