Tin tức

Tin tức và sự kiện tổng hợp từ ADVO

Ra mắt liên minh chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME

Ra mắt liên minh chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME

Liên minh Chuyển đổi số DTS do các doanh nghiệp thương mại điện tử thành lập, mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ảnh hưởng của Covid-19 đã làm cho các doanh nghiệp rơi vào khủng hoảng, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhằm giúp cho các...

Chúng tôi luôn sẵn sàng