SOCIAL AFFILIATE

Tiếp thị liên kết

Chiến dịch nhằm hỗ trợ doanh nghiệp gia tăng doanh số bán hàng và tìm kiếm khách hàng mới thông qua hình thức Tiếp thị liên kết, trong đó những Đại sứ thương hiệu sẽ tham gia với tư cách cộng tác viên bán hàng để chia sẻ thông tin và quảng bá cho sản phẩm, dịch vụ của thương hiệu dưới hình thức reviews, đính kèm link sản phẩm và nhận hoa hồng, phí giới thiệu khi có đơn hàng thành công.

Phương thức hoạt động

 • Đại sứ thương hiệu trở thành Cộng tác viên bán hàng
 • Tạo link bán hàng (Affiliate link) cho sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp thông qua hệ thống của ADVO
 • Chia sẻ nội dung đánh giá về sản phẩm/dịch vụ trên mạng xã hội, có đính kèm link bán hàng
 • Nhận hoa hồng cho mỗi đơn hàng thành công

Giá trị mang lại

Đối với doanh nghiệp 

 • Tăng doanh số bán hàng
 • Tìm kiếm khách hàng mới
 • Kiểm soát được chi phí, chỉ phải trả tiền khi có đơn hàng thành công
 • Tăng độ phủ sóng của thương hiệu trên mạng xã hội
 • Được lan toả nhận xét, đánh giá tích cực về sản phẩm/dịch vụ
 • Thấu hiểu insight khách hàng

Đối với các Đại sứ thương hiệu

 • Cơ hội gia tăng thu nhập
 • Trở thành Đại sứ của thương hiệu mình yêu thích

Chúng tôi luôn sẵn sàng