Chủ đề: "Mỗi nhân viên là một đại sứ" Người nói: Phan Văn Hoà (Co-founder, VP - ADVO) Thời gian dự kiến: Ngày 15/7/2020 Địa điểm tổ chức: Đang cập nhật