EMPLOYEE ADVOCACY

Mỗi nhân viên là một đại sứ

Chiến dịch nhằm tạo động lực để mỗi nhân viên trở thành một Đại sứ thương hiệu bằng việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ, được tích điểm và đổi thưởng tương xứng, hướng đến đa mục tiêu của doanh nghiệp: lan tỏa hình ảnh thương hiệu, gia tăng doanh số bán hàng, tìm kiếm khách hàng mới, thu hút nhân tài…

Phương thức hoạt động

Triển khai và quản trị chiến dịch

Đo lường, đánh giá chiến dịch

Báo cáo kết quả chiến dịch

Hỗ trợ truyền thông

Giá trị mang lại

  • Ứng dụng “Truyền miệng” (Word-of-Mouth) vào nền tảng social/digital và tạo tác động tích cực đúng thời điểm
  • Giúp người tiêu dùng gia tăng nhận biết về sản phẩm/dịch vụ
  • Giúp tìm kiếm khách hàng mới
  • Hệ thống giúp phân tích, đánh giá hiệu quả trong việc “bảo vệ thương hiệu” của nhân viên, đồng thời là hệ thống ghi nhận và trả thưởng cho thành viên qua các hoạt động đã được định nghĩa (thích/chia sẻ/bình luận/lượng coupon được quy đổi)
  • Tăng sự gắn kết và lòng trung thành của nhân viên đối với công ty

Chúng tôi luôn sẵn sàng