ADVOSIGHTS

Công cụ thu thập, đánh giá và phân tích dữ liệu phản ánh thị trường (Marketing Intelligence) dựa trên Trí tuệ nhân tạo (AI)

Social Listening

 • Nắm bắt các chủ đề dẫn đầu xu hướng
 • Nắm bắt các thuật ngữ thông dụng
 • Phân tích cảm xúc người dùng
 • Khai thác ý kiến, suy nghĩ của người dùng

Phân tích và đánh giá hiệu quả chiến dịch

Chỉ số Marketing
 • Sự tương tác
 • Thuật ngữ thông dụng
Chỉ số Sales
 • Tỉ lệ chuyển đổi
 • Số lượng đơn hàng, doanh thu
 • Số lượt ghé thăm trang web

Hệ thống giúp xác định người ảnh hưởng chân chính, và đánh giá toàn diện trên 3 thang đo

 • Passion Point: chỉ số đo lường mức độ yêu thích của khách hàng đối với thương hiệu
 • Content Creation: chỉ số đo lường chất lượng nội dung
 • Amplification Factor: chỉ số đo lường mức độ lan tỏa thông tin và khả năng gây ảnh hưởng

Hệ thống và công nghệ đo lường Advosights của ADVO đã được kiểm chứng của Hội đồng khoa học, đồng thời nhận được đầu tư và tư vấn của Google Cloud Platform và Vintech Fund, 2 bài báo được đăng tải trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín và triển khai thử nghiệm thành công với một doanh nghiệp lớn ở Vietnam.

Dự đoán & đề xuất

 • Dự đoán tầm ảnh hưởng của influencer, xu hướng và các chủ đề được quan tâm (thích hợp trên các nền tảng xã hội)
 • Đề xuất các phương pháp nâng cao chất lượng của nội dung dành cho mục đích marketing và kinh doanh

Giá trị mang lại

Phân tích và đánh giá chuyên sâu về độ hiệu quả của các chiến dịch Digital Word-of-Mouth

Xác định người ảnh hưởng chân chính và cộng đồng người dùng ủng hộ thương hiệu

Đào sâu vào nội dung thảo luận trên mạng xã hội để tìm ra được insights người dùng

Chúng tôi luôn sẵn sàng