AdvoSights

Công cụ phân tích bằng Trí tuệ nhân tạo

Thu thập, đánh giá và phân tích dữ liệu mạng xã hội nhằm đưa đến thông tin sâu về Tiếp thị Thông minh (Marketing Intelligence)

Thang đo đánh giá Người ủng hộ

Điểm đam mê

Mức độ yêu thích của khách hàng đối với thương hiệu

Sáng tạo nội dung

Chỉ số đo lường chất lượng nội dung

Yếu tố khuếch đại

Mức độ lan tỏa thông tin và khả năng gây ảnh hưởng

Lắng nghe mạng xã hội

Chủ đề thịnh hành

Từ ngữ thông dụng

Phân tích cảm xúc

Khai thác ý kiến

Số liệu Marketing

Tương tác
Từ thông dụng

Số liệu bán hàng

Đơn hàng, doanh thu
Lượt truy cập website

Phân tích và đánh giá chiến dịch

Dự đoán & gợi ý 

Dự đoán mức độ ảnh hưởng của một Influencer, một xu hướng hoặc một chủ đề (áp dụng cho mạng xã hội)

Gợi ý các phương pháp viết nội dung chất lượng cao cho mục đích Marketing hoặc bán hàng

Giá trị cốt lõi

Phân tích và đánh giá chuyên sâu sự hiệu quả của chiến dịch Truyền miệng trên nền tảng Số 

Xác định những Người ủng hộ thương hiệu đích thực

Tìm hiểu sâu về các cuộc thảo luận trên mạng xã hội để có được thông tin chi tiết và hành vi của người tiêu dùng