AdvoNet

Cộng đồng Người ủng hộ thương hiệu

Xây dựng và tối ưu hóa giá trị của Người ủng hộ thương hiệu, nơi các hành động xây dựng thương hiệu của người dùng được chuyển thành phần thưởng. Tích hợp với Facebook & Instagram. ChatBot hỗ trợ đặt hàng và thanh toán.

Xây dựng cộng đồng từ thành viên

Sử dụng các chiến dịch lan truyền (trò chơi, thử thách trực tuyến, v.v.) để thu hút người dùng với thương hiệu – nền tảng để xây dựng cộng đồng Người ủng hộ thương hiệu.

Khuyến khích Thành viên trở thành Người ủng hộ

Khi các thành viên chia sẻ và đánh giá sản phẩm thông qua giới thiệu / liên kết / vận động, họ sẽ được phần thưởng (phiếu giảm giá, quà tặng, chiết khấu).

Duy trì những Người ủng hộ với nhiều phần thưởng khác nhau

Mua e-voucher với các chương trình khuyến mãi / ưu đãi hấp dẫn

Giới thiệu các ưu đãi cho bạn bè / gia đình

Tích lũy điểm và đổi quà (phiếu giảm giá, phiếu mua hàng, v.v.)

Giá trị cốt lõi

Nuôi dưỡng và xây dựng cộng đồng Người ủng hộ thương hiệu

Tăng trải nghiệm mua hàng và gắn kết với thương hiệu

 

 
 
 

 

Giúp doanh nghiệp tăng doanh thu và tìm khách hàng mới